Rotary Club Győr Alapítvány

A Rotary Club Győr Alapítványt a Győri Rotary Club alapította azzal a nemes céllal, hogy az általa kitűzött célokat a törvényes keretek betartásával megvalósítsa. Az alapítvány az alapító ösztönzésére részt vesz mind saját projektek megvalósításában (elsősorban Győrött és a város vonzáskörzetében), ugyanakkor más alapítványokkal és egyéb szervezetekkel összefogva részt vesz határokon átívelő célok megvalósításában is.

Az alapítvány irányító kuratórium összetétele:

Dr. Varga Gábor
Dallosné Máté Jolán
Sütő Csaba András
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna

Az alapítvány által támogatott célok:

szociálisan hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javítása,
tartós betegségben szenvedők megsegítése,
tehetséges gyermekek képzésének segítése,
környezetvédő projektek kidolgozásának támogatása.

Alapítványunk elsősorban szervezeteket, csoportokat részesít támogatásban, kivételes esetekben egyéneket.

Adószám: 18530502-2-08

Bankszámlaszám: Sopron Bank Zrt., 17600035-00170237-00200004