Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntjük weboldalunkon.

Győrben elsőként 1932-ben alakult Rotary Club, amely 1938-ig működött.

A most tevékenykedő klub 1991-ben alakult, és 1992 október 07  óta teljes jogú tagja a Rotary nemzetközi szervezetének.

Klubunkról, legtöbbet az egyesületi alapszabályunkban megfogalmazott célok mondanak el:

A barátság ápolása, amely alkalmat ad arra, hogy másokon segítsünk.

Magas erkölcsi követelmények elismerése és követése a hivatás gyakorlása és a gazdasági tevékenység során, bármely hasznos foglalkozás értékének elismerése és minden rotarysta saját foglalkozása méltóságának felismerése, mivel ezáltal alkalma nyílik a közösség szolgálatára.

A szolgálatkészség és segítség eszméje szerinti cselekvés és magatartás minden rotarysta magán, gazdasági és közösségi életben.

A nemzetközi megértés, a jó szándék és béke ápolása a gazdálkodó és hivatásukat végző személyeknek a szolgálatkészség és segítés eszméje révén egyesített világszervezetében.

Ha egy mondatban akarnánk összefoglalni céljainkat és ténykedésünket, ezt akként fejezhetnénk ki, hogy szervezetünk önzetlenül a közjó érdekében tevékenykedik.

Úgy véljük, hogy több évtizedes munkánk visszaigazolja törekvéseinket, a Rotary Club városunkban ismert, és a legtevékenyebb civil szervezetek között tartják számon.

Jó szívvel ajánljuk ezért a tisztelt Olvasó figyelmébe magunkat és honlapunkat.

Dr. Horváth József
a Győri Rotary Club alapító elnöke