Bemutatkozik a Rotary

Az első Rotary klub 1905. február 25-én alakult meg egy Paul Harris nevű ügyvéd kezdeményezésével Chicagóban. Néhány barátjával alapították azzal a céllal, hogy ott közérdekű kérdéseket és a tagok különböző foglalkozásának aktuális problémáit megvitassák. Az alapgondolat, amelyből kiindultak, nagyon egyszerű volt. „Mindnyájan, akik egy vagy más formában a közéletben működnek és közvetve, vagy közvetlenül a közügyek szolgálatában állnak, a dolog természetéből folyóan hajlanak az egyoldalúság felé. Az ügyvéd, aki a bíróságok előtt tevékenykedik, és leginkább ügyvéd-kollégáival érintkezik, hajlamos, hogy a maga jogi szemüvegén keresztül nézze a világot. A mérnök, aki csak a technikai létesítményt látja lelki szemei előtt, esetleg nem tulajdonít kellő fontosságot a pénzügyi megvalósítás problémájának. A kereskedő gondolkodása idegen az íróasztal mellett dolgozó tisztviselő sajátos világnézetétől. A gondozásra bízott gyermekek között abszolút tekintélyt képviselő tanár foglalkozása egészen különleges lelki diszpozíciókat vált ki művelőjéből. Minél inkább cserélődnek ki a különböző foglalkozású intelligens emberek nézetei, annál inkább lehet a közre üdvös felfogás kialakulására számítani.”

A gondolat népszerűvé vált, és a chicagói Rotary Club mintájára egymás után alakultak Rotary klubok először Amerikában, azután a földkerekség többi részén is.

A Rotary ma a világ 159 országában van jelen és nyelvek tucatjait, szokásokat, vallásokat és hagyományokat fog át. Ma 1,2 millió klubtag van, és a világon több mint 34.000 klub működik. A Rotary klubok mindegyike azonos stílusban tevékenykedik az Egységes Rotary Club Alkotmány alapján, melyet eredetileg 1922-ben hagytak jóvá. Ez az alkotmányos dokumentum a világon minden Rotary klub számára egy keretet határoz meg. Az Egységes Rotary Club Alkotmány teszi lehetővé a szervezet számára az egységes működést a sok ezer település területén.

A Rotary-ban az emberek közötti kapcsolatokban a magas etikai alapelvek alkalmazásának és betartásának bevált mércéje a négy kérdés próba:

  1. Igaz-e?
  2. Tisztességes-e minden érintett számára?
  3. Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot?
  4. Javát szolgálja-e minden érintettnek?

A Győri Rotary Club 1932. április 10-én tartotta alakuló ülését, a kereskedelmi és iparkamara kis tanácstermében.
Az alakuló ülésen jelen volt M. B. Gerbel Bécsből, mint a nemzetközi Rotary azaz a Rotary International (RI) európai főmegbízottja, a budapesti és pécsi Rotary klubok képviselői: Dr. Hegedűs Lóránt, gr. Apponyi Albert, Dr. Sidó Zoltán, valamint Fenyvesi Béla és Zsolnay Mattyasowszky Tibor.
Az alakuló ülésen a többiek mellett az alábbi köztiszteletben álló személyek vettek részt: Dr. Nyáry László kórházi belgyógyász főorvos, aki az alapító elnök lett, valamint Dr. Újlaki Géza jogász, aki akkor az Idegenforgalmi Hivatal vezetője volt, Dr. Lugossy István törvényszéki orvos, Dr. Meixner Ernő a győri kereskedelmi és iparkamara főtitkára, Winkler Antal gabonakereskedő, Dr. Gálos Rezső női felsőkereskedelmi iskolai igazgató, Jaross Sándor cs. és kir. kamarás, takarékpénztári elnök, Meixner Ferenc szálloda tulajdonos.

Az alakuló ülés kimondta, hogy elfogadja az alapszabály tervezetet, évi közgyűléseit április hónapban tartja. Heti összejöveteleit szerdán este 8 órakor a Royal szálló helyiségeiben kerít sort.

Az alakuló ülés végén választották meg a tisztségviselőket:

Elnök
Dr. Nyáry László kórházi főorvos, egyetemi magántanár
Alelnök
Neurihrer László ny. ezredes
Titkár
Dr. Meixner Ernő kereskedelmi és iparkamarai főtitkár
Háznagy
Dr. Gálos Rezső női felsőkereskedelmi iskolai igazgató, egyetemi magántanár
Pénztáros
Salzer Lipót kereskedő

Az igazgatóságtagjai a fentieken kívül
Jaross Sándor cs. kir. kamarás, takarékpénztári elnök, és
Farkas Imre városi műszaki tanácsos

Az ülés végén bejelentették, hogy az európai főmegbízott a chicagoi központnál fog eljárni a nemzetközi szervezetbe való felvétel ügyében.

Az alapszabály értelmében az összejövetelekről való elmaradás folytán önmagától megszűnik bármely tag rendes tagsága, ha a klubnak négy egymást követő összejövetelén nem jelenik meg, kivéve, ha megfelelő kimentését az igazgatóság helytállónak fogadja el.

Minden rendes tag tagsága megszűnik, ha egy félévben az egyesület összejöveteleinek legalább hatvan százalékán nincs jelen, s az igazgatóság a távolmaradását nem igazolja.

Az első győri Rotary zászló

A következő hónapok a bürokrácia jegyében teletek, míg végül 1932. július 29.-én hivatalossá vált a Club. A charter ünnepségről nem áll rendelkezésre dokumentum.

A Győri Rotary Club elnökei az alakulástól 1938-ig:

1932-34. Dr. Nyáry László alapító elnök
1934/35. Jausz Lajos
1935/37. Gálos Rezső
1937/38. Kiss Aurél
Forrás: Iratok, levelek, Szabadkőművesek Magyarországon.

1937. december 16.-án a Rendőrkapitányság vezetője jelentette a polgármesternek, hogy a Club nem jelenti be üléseit, amiből arra következtet, hogy az egyesület megszűnt. A felszámolási procedúra elkezdődött, majd 1938. november 19.-én a Club elnöke, Kiss Aurél közjegyző, hivatalosan bejelentette, hogy tagjai kiléptek, a klub közgyűlése nem hívható össze, így a feloszlást sem tudják kimondani. Ezt a tényt jelentették Dr. Koós Zoltánnak, a Magyarországi Rotary Clubok kormányzójának is.
Végül 1939. május 31-én a polgármester kimondta a Club megszűnését. A vagyoni felszámolás 1939. szeptember 26-án zárult le.

A Rotary Club újraalapítását 1992-ben Dr. Kőszegi Rudolf, a Rotary Schönbrunn (Ausztria/Bécs) tagjának kezdeményezésére Dr. Horváth József, Lackner Pál, Grábics Henrik és Dr. Király Géza kezdte el. Az újraalapítás éve így 1992 lett, míg a hivatalos alakuló, azaz a charter ünnepségre 1993. július 10-én a Rába Szállóban került sor.

Az újraalakulást követő időszakban az alábbi elnökök vezették a klubot:

1992-1994 Horváth József

1994/95 Koren Csaba

1995/96 Király Géza

1996/97 Lackner Pál

1997/98 Szalay Gyula

1998/99. Ráskai Péter

1999/00 Szabó György

2000/01 Régner Frigyes

2001/02 Heim Gábor

2002/03 Mészáros József

2003/04 Szabó Péter

2004/05 Kalmár Ákos

2006/07 Kákonyi Gábor

2007/08 Varga Gábor

2008/09 Székely László

2009/10 Dombi László

2010/11 Kosár Dezső

2011/12 Ignácz József

2012/13 Hurtik Imre

2013/14 Dr. Horváth Zoltán

2014/15 Fónai László

2015/16 Németh Tibor

2016/17 Bella Tamás

2017/18 Vidos László

2018/19 Kákonyi Gábor

Jelenlegi elnök:

2019/20 Dr Varga Gábor

Következő elnökök:

2020/ 21 Székely László

2021/22 Tóth Virgil

A Rotary Club Győr újraalapítása óta nemcsak Győr városáért szervez jótékony célú rendezvényeken, hanem annak tágabb környezetéért is. Mi több a klub nagy figyelmet fordít a határokon átívelő kapcsolatok ápolására, a kárpát medencei magyarság megsegítésére. Több alkalommal juttatott adományokat Erdélybe, a Csángóföldre, Kárpátaljára, valamint a felvidéki magyarsághoz is.

A klub mindig is élő kapcsolatra törekedet a környezetével. A meghívott vendégek között szép számmal akadtak országgyűlési és önkormányzati képviselők, a nagyüzemek és gyárak vezetői, polgármesterek, civil szervezetek elöljárói.

A győri klub csakúgy, mint az összes magyar Rotary társaság a közelmúltig a bécsi központtal működő 1910-es régióhoz rotarys néven disztrikthez tartozott. 2007. június 29-30-án a Budapesten, jelentős külföldi részvétellel megtartott charter ünnepségen hivatalosan is megalakult az önálló magyar disztrikt, mely a nemzetközi Rotaryn belül az 1911-es sorszámot kapta. A magyar disztrikt első kormányzója Kovács Imre lett.

A magyar Rotary 40 klubbal és mintegy 1100 taggal lépett be a rotarysták nagy családjába.