Hrlevl
szazalek_emblema
2007. július 17. kedd, 11:56

Gy?r fesztivállal ünnepli italát, amelyet a világtörténelem során itt kóstoltak meg el?ször

Szabó János ügyvéd, hajdani földm?velési miniszter kuruc dallamokat tárogatózik Jedlik Ányos gy?ri szobra fülébe. Király Géza kézsebész specialista egy fabódéban fröccsöt mér becsületkasszára a bencések rendháza el?tt. Az összegy?lt pénzt a Kazinczy szépkiejtési verseny támogatására ajánlották fel, mondván: a szódával hígított, vegyített bor míves megszólalásokra is meg tudja oldani az emberi nyelvet. Valaki hatalmas virágkoszorút tesz a dinamó és a szóda feltalálójának, Jedlik bronzszobrának a nyakába.

Fröccsnapok vannak Gy?rött. Horváth József ügyvéd a helyi Rotary klub egyik alapítójaként kezdeményezte az írásos emlékekkel megalapozott fröccslegendárium felélesztését.

- A fröccs szóda nélkül csak jó bor - mondja Horváth József, s a fröccsnapok jöv?képét is fölvázolja: a müncheni sörfesztiválok mintájára szeretnének nagyszabású fröccsfesztivált tartani a folyók városában. A fröccshöz kapcsolódó kultúrhistóriai emlékeket, irodalmi és zenei m?veket mutatják majd be a következ? évre tervezett eseményen, amelynek el?játéka a mostani fröccsünnep.

- Heged?s Géza A Világmindenség els? fröccse cím? esszéjében ír e rendkívül népszer? ital történetér?l. Nos, az els? fröccsöt Gy?rben kóstolták meg - emlékeztet a dics? múltra Horváth József.

A világ Jedlik korában - a XIX. század els? harmadában - is meglehet?sen haszonelv? volt. Szinte pironkodva vallja be az egyik bencés tanár a téren, hogy még a vallási rendben is tetten érhet? volt ez a gondolkodásmód. Horváth József pedig legendáriummal támasztja alá a feltevést: a közösségi emlékezet papírra vetett tanúsága szerint a gy?ri bencéseknél tanító Jedliket szerzetestársai arra nógatták, hogy ne csak olyan haszontalanságokat találjon fel, mint a delejes horgony, vagyis a dinamó. Azt is oldja meg, hogy a vízbe vissza lehessen varázsolni a szénsavat.

A bencésekhez ugyanis a Balaton-felvidékr?l hozták a savanyú vizet, s a döcög? szekéren imbolygó hordóban kilehelte a lelkét - a szénsavat - a víz. Jedlik erre - ne feledjük, egy életörömöket kedvel? reneszánsz emberr?l van szó - megalkotta a szódakészít? berendezést. A mesterségesen szénsavas vízzel aztán hígítani kezdték a bort, így született a spritzer, amely elnevezést egy fóti szüreten Vörösmarty Mihály magyarított fröccsre.

Gy?r egyébként nem csak a nyári rendezvénysorozaton vállalja, hogy a fröccs városa, ez polgárainak mindennapi ivási szokásaiban is megmutatkozik. A fröccsivásnak különböz? szertartásai alakultak ki. Az igazi fröccsösöknek például kérdezés nélkül két kisfröccsöt tesz asztalára a kocsmáros, avagy a pincér: a gy?ri fröccsivó ugyanis kis adagot iszik, de abból egyszerre kett?t kér.

- Lehet, hogy els?re furcsán hangzik, de a bor vízzel történ? vegyítése az európai kultúra alapja - ezzel a felütéssel kezdi el?adását a fröccsnapokon Nyakas Szilárd.

A rádiós szerkeszt?, mint minden valamirevaló borkutató, idézi ugyan Hamvas Béla sorait, de ? el is vonatkoztat t?le.

El?adása után egy párás kisfröccsel a kezében meg is magyarázza téziseit.

- Hamvas szerint vannak bor- és vannak pálinkaivó népek. Szerintem célszer?bb az ókori görögök megkülönböztet? felosztását használni: vagyis van színborivó és van borvegyít? nép. A klasszikus görög kultúra városállamának népe borvegyít? nép volt. Az együttivásokon - vagyis szümpozionokon - folyamatosan vízzel hígították a bort. Ezek az együttivások az egymással ritkán találkozók kommunikációs fórumai voltak. Kicserélték gazdasági, politikai nézeteiket, tapasztalataikat és érzelmeiket is. Mindig vigyáztak arra, hogy a bor kedélyjavító, gátlásoldó mértékét szinten tartsák, ne engedjék kialakulni az ésszer? társalgást fékez? ittasságot. A vízzel kell? arányban vegyített bor, a mostani fröccs a legeurópaibb ital, mert a társalgás, a másik gondolataira való figyelem, az érzelmek kulturált kifejezésének segédeszköze.

Nyakas Szilárd szerint színborivó népekre általában a hódítás, a szenvedélyek elszabadulása volt jellemz?. Példaként említi Nagy Sándort, aki vezérkarával minden nagyobb csata után részegre itta magát.

A bencés rendház el?tti térre egyre több fröccsbarát érkezik, megvitatják a bor és a szóda keverési arányának mértékét, s az ennek alapján kialakult, "házmester" vagy a Krúdy-fröccs ízvilágát. Eldiskurálnak arról, melyik bornak a legjobb testvére a szóda, szabad-e jó bort hígítani, er?síti vagy elhalványítja a sz?l?ned? élvezeti értékét a szénsavas víz. Nyakas pedig egy záró történetet mesél:

- Goethe egy kánikulai napon az erd?ben sétált, majd betért pihenni egy vadászházba, ahol az egyik asztalnál borivó társaság hangoskodott. A költ? kért egy kancsó bort és egy kancsó vizet, aztán leült a sarokba. Hígítva itta a bort. A félrészeg társaság tagjai odamentek az asztalához és provokálták: hogyan meri felvizezni ezt a remek bort? Goethe a szemükbe nézett, és versben válaszolt. Nyakas le is fordította magyarra a német strófát:

"A víz maga - megnémulás,

Erre tanúk a tóban a halak.

A bor tisztán - elbutulás,

Erre asztalnál tanúk az urak.

És mert számomra mindkett?

iszony,

Borom vízzel vegyítve iszom".

http://nol.hu/cikk/454121/