Elnökváltás a győri rotaryban

Az elnöki lánc átadása minden alkalommal egy elnöki év lezárását és egyidejűleg egy újabb megkezdését jelenti. A Rotary Club Győr 2016/17-es évének első embere, Bella Tamás 2017. június 27-én a klub ünnepi ülésének keretében a Hotel Konferenciában köszöntötte a megjelent klubtagokat, azok partnereit, a cserediákokat, valamint a klub vendégeit.

A leköszönő elnök Hurtik Imre vetített képes összefoglalóját segítségül véve foglalta össze az egy év alatt történteket. Elmondta, hogy a betervezett programok nagy mértékben megvalósultak, az új tagok aktivitásának köszönhetően a meglévő nagyrendezvényeket újabbak egészítették ki, amelyek sikere egyértelműen az új programok, kezdeményezések folytatását vetíti előre.

Az elnöki beszámolót a rotary lánc ünnepélyes átadása követte: Bella Tamás Vidos Lászlónak, a klub régi tagjának a nyakába akasztotta a volt elnökök nevével gravírozott aranyozott láncot, aki felvázolta az előttünk álló év tervezett programjait, elmondta, hogy legfontosabbnak a klubélet megerősítését, a klubon belüli pozitív hangulat megtartását tartja.

elnokvaltas res 2017-4

Vidos László, az RC Győr 2017/18. évi elnökének köszöntője és programbeszéde után a kiutazó cserediákok mutatkoztak be és vették át a klubzászlót. A cserediákokat Lados Mihály, a Rotary Club Győr, valamint a magyar rotary cserediák felelőse mutatta be.

elnokvaltas res 2017-10

A leköszöő elnök utolsó hivatalos megnyilvánulása az est alkalmával a Paul Harrsi-díj átdása volt. A díjat évente az a klubtag kapja, aki több éven keresztül aktívan kivette részét a klub jószolgálati tevékenységéből, tágabb környezetében, munkahelyén is a rotary által képviselt magas erkölcsi értékeket képviseli, szorgalmával és emberséges hozzáállásával jó példát mutat. A Paul Harris-díjat az elnökváltó ünnepségen Dr. Varga Gábor alapító tag vette át.

elnokvaltas res 2017-12

Kép és szöveg: Kosár Dezső