Felvidéki templomokat és városokat látogattunk

A Rotary Club Győr tagjai és szimpatizánsai 2017. április 29-én Németh Tibor past prezident vezetésével autóbuszba szálltak, hogy a Felvidék jeles templomaival és városaival ismerkedjenek. Az egynapos kirándulás első állomása Somorja, pontosabban a Győrtől mintegy 45km-re, a Pozsonyt Dunaszardahellyel összekötő főút mentén található csallóközi város református temploma volt.

Vendéglátónktól, az egyházközség gondnokától Bucsuházy Istvántól megtudtuk, hogy a templom helyén már a XI. században állt egy kis kápolna, amelyet gyakorlatilag a XX. századig folyamatosan bővítettek.

 

rotary 20170429 res-6

 

A templom katolikusnak épült, a reformáció idején a német ajkú evangélikusok, valamint a magyar nyelvű reformátusok közösen használták, míg véglegesen 1789-ben került a somorjai református gyülekezet tulajdonába. A kárpát-medencei magyarság egyik kiemelkedő szakrális épületének mennyezetét és belső falait nagyon értékes freskók, falfestmények díszítik, amelyek a jelentős mértékű helyreállításnak köszönhetően szinte eredeti fényükben pompáznak.

Somorjáról utunk a várostól északi irányba mintegy 10km-re található Csallóközcsütörtökbe, az ott található Szent Jakab római katolikus templomhoz vezetett. Masicza Róbert plébánostól megtudtuk, hogy a templomot minden bizonnyal a Szentgyörgyi család építette.

rotary 20170429 res-14

A templom ma kéthajós, s két toronnyal, támpiállérekkel megerősített homlokzattal van ellátva. Külső megjelenésében román és gót stílus jegyeit viseli. Északi oldalon megmaradt a mellékhajója. A román alapozású főhajót két tartóoszloppal alátámasztott késő gót téglaboltozással fedték be. Ezáltal a főhajóból kettős csarnok alakult ki. Magyar földről az 1100-as évek derekától indultak zarándokok a spanyolországi Compostelába, Jézust elsőként vértanúhalált halt kísérője, Szent Jakab sírjához. Aligha véletlen, hogy az ősi Duna menti kereskedőút mellett fekvő fontos piachely, Csütörtök templomának is őt választották patrónusául.

Csallóközcsütörtök után a Kis-Duna mentén található Éberhardon álltunk meg. Abban a ma mintegy 1800 lelket számláló községben, amelynek birtokai a XIX. században az Apponyi családhoz tartoztak. Ahhoz a családhoz, amelynek legismertebb képviselője az a gróf Apponyi Albert volt, aki mint kiemelkedő intelligenciával, nyelvtudással és szónoki képességgel rendelekző politikus a trianoni béketárgyalásokon a magyar küldöttség vezetője volt.

rotary 20170429 res-22

Az éberhardi római katolikus templom egyben az Apponyi család temetkezési helye is. A templomban Németh Tibor olvasta fel Kovács László nyugalmazott somorjai gimnáziumi igazgatónak a 2014. július 4-i megemlékezésre írt tárgyilagos hangvételű, gróf Apponyi Albert emberi nagyságát is méltató beszédét.

Utunk következő állomása a kis Rómaként is emlegetett Nagyszombat város volt. A szlovák katolikusság, így az érsekség központja nagy valószínűség szerint azért érdemelte ki ezt a megtisztelő nevet, mert a mintegy 56ha területű óvárosban nem kevesebb, mint 8 templom található. Ezek közül a legjelentősebb, részben kiterjedésében, de még inkább Közép-Európa legnagyobb oltárával a Keresztelő Szent János székesegyház, amelyben 2003-as szlovákiai látogatásakor II. János Pál pápa is ünnepi misét celebrált.

 rotary 20170429 res-35

A felvidéki kiránduláson készült felvételek honlapunk galriájában tekinthetők meg.

Kép és szöveg: Kosár Dezső