Hrlevl
szazalek_emblema
2008. szeptember 22. hétfő, 09:46

Gy?r - A Rotary mozgalomhoz kapcsolódó ifjúsági világszervezet, a Rotaract a napokban fogadta hálózatába a gy?ri csoportot, amely a jótékonyság mellett a cserediák-tapasztalatokat összegzi.

A Rotaract létrehozásának gondolata – akárcsak a Rotary megalapításáé – az Egyesült Államokban született meg, s az ifjúsági szervezetnek a feln?ttmozgalomhoz hasonlóak az alapelvei: a jótékonykodás és a barátságok er?sítése.

A Rotaract 1968 óta létezik, hazánkban 1992-ben alakult meg az els? csoport. Most már tizenegy magyar klub m?ködik, összesen mintegy százötven taggal.

Programjaikat ötletesség jellemzi, munkájukkal igyekeznek jótékonykodni, ugyanis korosztályukban nem tudnak adományt gy?jteni, mert a legtöbbjüknek még nincs keresetük vagy csak kevés.
A diszkóbalesetek csökkentése érdekében annak tragikus következményeit is szemléltet? bemutatókat szerveztek, ingyenes sz?r?vizsgálatokat kínáló egészségnapokat tartottak, roma gyermekek korrepetálását vállalták. Minderr?l lapunknak a magyarországi Rotaract vezet?i, Bozsik Melinda országos elnök, Bencze Anna és Horváth Péter alelnökök beszéltek.

Nemrégiben Gy?rben tartottak országos találkozót abból az alkalomból, hogy a hazai és a világmozgalom hálózatába fogadták
a helyi csoportot, a Rotaract Gy?rt.

Vezet?jét?l, Karli Hajnalkától megtudtuk: már az elmúlt négy évben is szerveztek programokat. Többek közt az anyáscsecsem?-otthonban gyereknapot, a megyei kórház gyermekosztályán Mikulás-ünnepséget. Egyel?re tizenhárom tagja van klubjuknak, de szívesen fogadják a jelentkez?ket, akik kéthetente tartott találkozóikon részt vennének az önképzésben, a nemzetközi kapcsolatok er?sítésében.

A Rotaract tagjainak többsége már volt cserediák, azaz a Rotary nemzetközi hálózata révén egy évig külföldön tanulhatott.

Tapasztalataikat azokkal osztják meg, akik ezt a lehet?séget az elkövetkez?kben szeretnék kihasználni. Segítik az ügyintézést és jó tanácsokkal szolgálnak ahhoz, miként lehet egy hazánkétól eltér? kultúrájú, szemlélet? közösségbe beilleszkedni. Tapasztalatból tudják, hol rajongják körül a cserediákot, vonják be hamar a közös szórakozásokba, hol kell ezt a magyar fiatalnak kezdeményeznie. S ami talán a legfontosabb, számon tartják azokat a helyeket, ahol a szállást, otthont adó családok a magyar diákot szívélyesen fogadták és azokat is, ahol kevésbé, bár ebb?l van lényegesen kevesebb.

Egy Brazíliából nemrég hazatért lány például ottani rotarys családjától hazaindulás el?tt házuk kulcsát kapta ajándékba, mert bármikor megint örülnének látogatásának. Egy Távol-Keleten járt diák tajvani családja ugyanakkor nem hitt a magyar lánynak, amikor egy tolvaj a mobiltelefonjából a kártyát ellopta és arra egymillió forintnyi kiadást „összehozott". Abban az országban ugyanis a szokásjog alapján egy gyermeknek nem ér a szava a feln?ttekével szemben. A magyar Rotary közrem?ködése révén oldódott meg a probléma, kártalanították a cserediákot.

A rotaractosok annak a gy?rújbaráti lánynak az esetéb?l is tanulhatnak, akinek tengerentúli elt?nésér?l, keresésér?l lapunkban már többször írtunk. Egyel?re azonban abból még nem lehet tanulságot lesz?rni, csak ha el?kerül, amiben a Rotaract is bízik.

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/cserediakok_ki_kulcsot_kap_ki_pedig_millios_szamlat/2071294/