Hírlevél
szazalek_emblema
A Győri Rotary Club története

A Győri Rotary Club 1932. április 10-én tartotta alakuló ülését, a kereskedelmi és iparkamara kis tanácstermében.
Az alakuló ülésen jelen volt M. B. Gerbel Bécsbol, mint a nemzetközi rotary azaz a Rotary International (RI) európai fomegbízottja, a budapesti és pécsi rotary klubok képviseloi: Dr. Hegedus Lóránt, gr. Apponyi Albert, Dr. Sidó Zoltán, valamint Fenyvesi Béla és Zsolnay Mattyasowszky Tibor.
Az alakuló ülésen a többiek mellett az alábbi köztiszteletben álló személyek vettek részt: Dr Nyáry László kórházi belgyógyász foorvos, aki az alapító elnök lett, valamint Dr. Újlaki Géza jogász, aki akkor az Idegenforgalmi Hivatal vezetoje volt, Dr. Lugossy István törvényszéki orvos, Dr. Meixner Erno a gyori kereskedelmi és iparkamara fotitkára, Winkler Antal gabonakereskedo, Dr. Gálos Rezso noi felsokereskedelmi iskolai igazgató, Jaross Sándor cs. és kir. kamarás, takarékpénztári elnök, Meixner Ferenc szálloda tulajdonos.

Az alakuló ülés kimondta, hogy elfogadja az alapszabály tervezetet, évi közgyuléseit április hónapban tartja. Heti összejöveteleit szerdán este 8 órakor a Royal szálló helyiségeiben kerít sort.

Az alakuló ülés végén választották meg a tisztségviseloket:

Elnök
Dr. Nyáry László kórházi foorvos, egyetemi magántanár
Alelnök
Neurihrer Lászlóny. ezredes
Titkár
Dr. Meixner Erno kereskedelmi és iparkamarai fotitkár
Háznagy
Dr. Gálos Rezso noi felsokereskedelmi iskolai igazgató, egyetemi magántanár
Pénztáros
Salzer Lipót kereskedo

Az igazgatóságtagjai a fentieken kívül
Jaross Sándor cs. kir. kamarás, takarékpénztári elnök, és
Farkas Imre városi muszaki tanácsos

Az ülés végén bejelentették, hogy az európai fomegbízott a chicagoi központnál fog eljárni a nemzetközi szervezetbe való felvétel ügyében.

Az alapszabály értelmében az összejövetelekrol való elmaradás folytán önmagától megszunik bármely tag rendes tagsága, ha a klubnak négy egymást követo összejövetelén nem jelenik meg, kivéve, ha megfelelo kimentését az igazgatóság helytállónak fogadja el.

Minden rendes tag tagsága megszunik, ha egy félévben az egyesület összejöveteleinek legalább hatvan százalékán nincs jelen, s az igazgatóság a távolmaradását nem igazolja.

Az elso gyori rotary zászló

A következo hónapok a bürokrácia jegyében teletek, míg végül 1932. július 29.-én hivatalossá vált a Club. A charter ünnepségrol nem áll rendelkezésre dokumentum.

A Győri Rotary Club elnökei az alakulástól 1938-ig:

1932-34. Dr. Nyáry László alapító elnök
1934/35. Jausz Lajos
1935/37. Gálos Rezso
1937/38. Kiss Aurél
Iratok: levelek, Szabadkomuvesek Magyarországon.

1937. december 16.-án a rendorkapitányság vezetoje jelentette a polgármesternek, hogy a Club nem jelenti be üléseit, amibol arra következtet, hogy az egyesület megszunt. A felszámolási procedúra elkezdodött, majd 1938. november 19.-én a Club elnöke, Kiss Aurél közjegyzo, hivatalosan bejelentette, hogy tagjai kiléptek, a klub közgyulése nem hívható össze, így a feloszlást sem tudják kimondani. Ezt a tényt jelentették Dr. Koós Zoltánnak, a magyarországi Rotary Clubok kormányzójának is.
Végül 1939. május 31-én a polgármester kimondta a Club megszunését. A vagyoni felszámolás 1939. szeptember 26-án zárult le.

A Rotary Club újraalapítását 1992-ben Dr. Koszegi Rudolf, a Rotary Schönbrunn (Ausztria/Bécs) tagjának kezdeményezésére Dr. Horváth József, Lackner Pál, Grábics Henrik és Dr. Király Géza kezdte el. Az újraalapítás éve így 1992 lett, míg a hivatalos alakuló, azaz a charter ünnepségre 1993. július 10-én a Rába Szállóban került sor.

Az újraalakulást követo idoszakban az alábbi elnökök vezették a klubot:

1992-1994 Horváth József
1994/95 Koren Csaba
1995/96 Király Géza
1996/97 Lackner Pál
1997/98 Szalay Gyula
1998/99. Ráskai Péter
1999/00 Szabó György
2000/01 Régner Frigyes
2001/02 Heim Gábor
2002/03 Mészáros József
2003/04 Szabó Péter
2004/05 Kalmár Ákos
2006/07 Kákonyi Gábor
2007/08 Varga Gábor
2008/09 Székely László
2009/10 Dombi László
2010/11 Kosár Dezső
2011/12 Ignácz József
2012/13 Hurtik Imre
2013/14 Dr. Horváth Zoltán
2014/15 Fónai László
2015/16 Németh Tibor

A Rotary Club Gyor újraalapítása óta nemcsak Gyor városáért szervez jótékony célú rendezvényeken, hanem annak tágabb környezetéért is. Mi több a klub nagy figyelmet fordít a határokon átívelo kapcsolatok ápolására, a kárpát medencei magyarság megsegítésére. Több alkalommal juttatott adományokat Erdélybe, a csángó földre, Kárpátaljára, valamint a felvidéki magyarsághoz is.

A klub mindig is élo kapcsolatra törekedet a környezetével. A meghívott vendégek között szép számmal akadtak országgyulési és önkormányzati képviselok, a nagyüzemek és gyárak vezetoi, polgármesterek, civil szervezetek elöljárói.

A gyori klub csakúgy, mint az összes magyar rotary társaság a közelmúltig a bécsi központtal muködo 1910-es régióhoz rotarys néven disztrikthez tartozott. 2007. június 29-30-án a Budapesten, jelentos külföldi részvétellel megtartott charterünepségen hivatalosan is megalakult az önálló magyar disztrikt, mely a nemzetközi rotaryn belül az 191-es sorszámot kapta. A magyar disztrikt elso kormányzója Kovács Imre lett.

A magyar rotary 40 klubbal és mintegy 1100 taggal lépett be a rotarysták nagy családjába.