Hrlevl
szazalek_emblema
2007. szeptember 16. vasárnap, 11:57

Prevlaka - Nehezen tudnánk megbecsülni, hányan hallottak olvasóink közül az otrantói csatáról, de valószín?leg nem sokan. Pedig az osztrák–magyar haditengerészet els? világháborúban vívott gy?ztes ütközetében számos magyar is részt vett. Gy?ri kezdeményezésre szombaton emléktáblát avatott egy maroknyi magyar, akik nem feledték a h?s tengerészeket.

Az Adria legnagyobb tengeri csatájában bizonyítottak azok a magyar tengerészek, akik a Monarchia flottájában 1917-ben diadalt arattak az antanthatalmak er?i felett. Az „olasz csizma" sarkánál található otrantói szorost az antant próbálta ellen?rzése alatt tartani: 55 kilométer hosszan aknákkal és jelz?rendszerrel felszerelt acél hálózárat épített ki, amit felfegyverzett vontató halászg?zösök biztosítottak.

Ezt a tengerzárat zúzták szét a Monarchia csapatai: a rombolók ellenséges szállítóhajókra vadásztak, a tengeralattjárók pedig jár?röztek a területen,
miközben a három cirkáló – a Novara, a Saida és a Helgoland – harcolt a Monarchia tengeri kapcsolatát akadályozó zárvonal felszabadításáért. Sikerrel: alig egy óra alatt likvidálták szinte az összes g?zöst.

A kilencven éve aratott hatalmas gy?zelmet ma már kevesen tudják felidézni, dics?sége elveszett a történelem során. Mégis akadt egy maroknyi csapat, akik nem hagyták teljesen feledésbe merülni. Köztük Mészáros József, aki gy?ri hajósemberként a tengeri csata összes mozzanatát kívülr?l fújja, s másfél évvel ezel?tt úgy gondolta, ideje méltó emléket állítani a h?söknek. Barátokat mozgósított, támogatókat gy?jtött, leveleket írt hatóságoknak és történelmi egyesületeknek határokon innen és túl, s a régvolt h?sök ügye lassan közügy lett.

– Mindenütt támogatásra találtunk, s aminek külön örültünk, a horvátok örömmel fogadták az ötletet, hogy emléktáblát állítsunk. Már csak azért is, mert a Prevlaka-félszigetet idegenforgalmi központtá szeretnék varázsolni, s minden turistacsalogató ötletet szívesen látnak. Igazán azonban akkor vált közüggyé, amikor a Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a zágrábi nagykövetség is beszállt a szervezésbe, az engedélyek megszerzése nagyrészt nekik köszönhet? – meséli Mészáros József.

A másfél éves szervez?munka szombaton érett be: a prevlakai tengerparti er?d falára – els?sorban a gy?ri Rotary klubnak köszönhet?en – felkerült a bronzbevonatú alumíniumtábla, hirdetve a túler?vel szemben gy?zedelmesked? tengeri csapatok tettét. A táblaavatáson tizenegy koszorú került az er?d falának tövébe, köztük a zágrábi magyar nagykövetség, a Magyar Tengerészek Egyesülete, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Horthy Miklós Társaság, a Boszniában állomásozó EUFOR-hader?k és a horvát tartomány nevében.

– Az ütközetben egy lobogó alatt harcoltak a Monarchia államalkotó nemzetei, horvátok, magyarok, osztrákok, csehek. Ez a gy?zelem közös történelmünk része, amelyre együtt és mindannyian büszkék lehetünk. A gy?zelem er?t adhat mindennapi küzdelmeink megvívásához, egyben tovább er?sítheti történelmi barátságunkat – mondta Mészáros József.

Háború és „fair play"

Nemcsak csapataink katonai teljesítményét, de emberségét is elismerték ellenfeleink az otrantói csata után. Mark Kerr angol tengernagy, az adriai brit tengeri er?k parancsnoka például jelentésében ezt írta: „A Monarchia cirkálóinak magatartása egészen rendkívüli módon lovagias volt. Ha valamelyik drifter felvette a küzdelmet és vonakodott megadni magát, a cirkálók nem süllyesztették el, hanem ha már harcképtelenné vált, úszni hagyták. Ez a magatartás valóban teljes mértékben megfelel a tengerészlovagiasság tiszteletre méltó régi hagyományainak." Guidó Milanesi, az olasz ellenfél vezet?je elismerte, hogy olyan ellenféllel álltak szemben, amelyet ha legy?znek, rögtön kezet nyújtottak volna, míg Franz von Hippen német tengernagy ezt írta: „Különösen kiemelked?nek tartom a cirkálók bátor és lovagias magatartását, amikor máshonnan is fenyegetve az életben maradt ellenség megmentésére siettek."

http://www.kisalfold.hu/cikk.php?id=1000182&cid=2029572

http://www.mateinfo.hu/  Err?l az oldalról letölthet? a koszorúzást megörökít? 30MB videó.