Hrlevl
szazalek_emblema
2002. április 04. csütörtök, 01:00

Kosár Dezs? (2002.05.04)

A f? cél a rászorulók segítése: Lendületben a Gy?ri Rotary Club fogaskereke Els? alapításának hetvenedik évfordulóját ünnepelte az elmúlt napokban a Konferencia Szálló Borsos Termében a Gy?ri Rotary Club. Az ünnepet igazán csillogóvá azoknak a társadalmi szervezeteknek, intézményeknek a jelenléte tette, amelyek az idén a gy?ri klub támogatásában részesültek. Chicagóból a múlt századel?n A jubileumi est Heim Gábornak, a Gy?ri Rotary Club soros elnökének a hagyományos kongatást követ? köszönt?jével kezd?dött. Ezután dr. Király Géza f?orvos, a Rotary klub egykori elnöke, rotarys szóhasználattal élve past presidentje röviden felvázolta a klubalapítás körülményeit. Elmondta, hogy a világ els? Rotary klubja 1905-ben Chicagóban alakult mint jótékonysági szervezet. Az amerikai mintát követve aztán a világ számos országában Rotary klubok szervez?dtek - zászlajukon az állandó körforgást jelz? fogaskerékkel - ugyanazon nemes célt követve. Gy?rben 1932. április 10-én, az akkori kereskedelmi és iparkamara kistanácstermében jöttek össze a város nagy tekintély? személyei, hogy határozzanak a helyi Rotary klub megalapításáról. Megválasztották a társaság tisztségvisel?it is, így lett az els? elnök dr. Nyáry László kórházi f?orvos, egyetemi magántanár. A II. világháború, majd az azt követ? önkényuralmi társadalmi berendezkedés azonban kizárta az effajta civil szervez?dések legális m?ködését, így az említett id?szakban mind a gy?ri, mind a többi magyarországi Rotary klub megszüntette tevékenységét. Újonnan régi szándékkal Gy?rött 1993-ban dr. Horváth József ügyvédnek, a másodvirágzását kezd? klub újraalapító elnökének, valamint a város elismert orvosainak, f?iskolai oktatóinak, közgazdáinak és mérnökeinek köszönhet?en lendült forgásba a Rotary klub fogaskereke. A szándék, mely másodízben keltette életre a klubot, semmit sem változott az els? bejegyzés óta: „támogatni a rászorulókat, el?segíteni a népek barátságát, kifogástalan erkölcsi magatartással példát mutatni a környezetünkben él?knek”. Ma a világ 160 országában a mintegy 30 ezer Rotary klub 1,2 millió tagja fáradozik azon, hogy kapcsolatai kiaknázásával, önzetlen munkájával segítse a klubja által kit?zött nemes célok megvalósítását. Kedvezményezett szervezetek A történeti áttekintést követ?en
Heim Gábor elnök átadta az idei támogatásokat. A Gy?ri Nemzeti Színházban megrendezett Experidance táncprodukció bevételét, a 600 ezer forintot a Nagycsaládosok Gy?ri Família Egyesületének képvisel?i vehették át, akik a leginkább rászoruló nagycsaládosok közt osztják szét a kapott pénzt, illetve annak kisebb hányadát közösségi programjaikra fordítják. Az idei farsangkor megrendezett hagyományos Rotary jótékonysági bál hozadékából 300 ezer forintot a Duna Televízió Közalapítványa kapott azzal a feltétellel, hogy az összegb?l a Romá-
niában él? csángó közösségek számára vásároljon magyar televíziós csatornák vételére alkalmas parabolaantennákat és juttassa is el azokat a címzettekhez. A Gy?ri Evangélikus Iskola és Óvodaközpont 150 ezer forint adományban részesült azért, hogy egy árván maradt család gyermekeinek oktatási költségét fedezze. Az "Esély a gyógyulásra" Rákbetegek Gy?ri Egyesülete pedig 100 ezer forint egyösszeg? támogatást kapott, hogy helyiségbérleti problémái erre az évre megoldódjanak. Kosár Dezs?

http://www.rakbetegek.hu/sajtomappa.htm